Polskie reformy i co dalej? Dyskusja z zarządem ZNP.

22 marca Dr Maciej Jakubowski, dyrektor Evidence Institute, przedstawił prezentację o osiągnięciach polskich reform i wyzwaniach stojących przed naszą edukacją. Dyskusja miała miejsce na zebraniu zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W prezentacji wskazano także rozwiązania, które cechują najlepsze systemy edukacji. Profesjonalizacja nauczycieli, wzmacnianie autonomii szkoły, rozwój umiejętności społecznych i pracy w grupie, umiejętności cyfrowe, to kwestie szeroko dyskutowane na całym świecie i częściowo już obecne w naszym systemie edukacji. Pełna prezentacja dostępna jest tutaj.

Konferencja edukacyjna burmistrza Londynu

Konferencja edukacyjna burmistrza Londynu co roku gromadzi kilkuset liderów edukacji oraz nauczycieli ze stolicy Wielkiej Brytanii, a także ekspertów zagranicznych. W 2015 roku Maciej Jakubowski z Evidence Institute przedstawił w sesji otwierającej konferencję doświadczenia reform edukacji z Polski i innych krajów. W wystąpieniu jako główne wyzwanie dla systemu w Anglii wskazano umiejętne zbalansowanie systemów oceny szkół z ich autonomią oraz wsparciem dla profesjonalizacji zawodu nauczyciela. Prezentacja jest dostępna tutaj.

W trakcie konferencji przedstawiono też raporty analizujące wyzwania stojące przed systemem szkolnym Londynu. Najbardziej intrygujące wydają się plany nauczania tzw. „computing skills”, których nie należy utożsamiać z prostymi umiejętnościami obsługi komputerów. Londyn przewiduje, że już za kilkanaście lat nawet jedna czwarta miejsc pracy będzie wymagała takich umiejętności i zamierza aktywnie wspierać ich rozwój! Ciekawy przykład dla Warszawy i innych dużych miast w Polsce.

O reformach edukacji na Google Symposium w Palo Alto

Google Global Education Symposium to spotkanie świata IT, edukacji i administracji rządowych z całego świata. Do edycji 2015 zaproszono Macieja Jakubowskiego z Evidence Institute, który przedstawił prezentację o wyzwaniach związanych z profesjonalizacją nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Google, OECD, Economist Intelligence Unit oraz instytucji rządowych z Ameryki, Europy i Azji.

Nowy policy paper o polskich reformach

Evidence Institute we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych opublikowało policy paper omawiający polskie reformy systemu edukacji od 1999 roku. W pracy przedstawiono najważniejsze dane świadczące o efektach polskich reform, a także porównano z osiągnięciami Czech, Słowacji oraz Węgier. Dzięki reformom 1999 roku przede wszystkim poprawiły się osiągnięcia najsłabszych uczniów a ostatnie zmiany wprowadzane od 2008 roku podniosły już wyniki zarówno najlepszych, jak i najsłabszych. Badania PISA pokazują, że polscy 15-latkowe to obecnie europejska czołówka podczas gdy 15 lat temu większość uczniów szkół zawodowych wykazywała brak podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wyniki te potwierdzają inne badania, np. w badaniu dorosłych PIAAC najmłodsi dorośli prezentują ponadprzeciętny poziom umiejętności czego nie można powiedzieć o starszych kohortach Polaków. Zapraszamy do lektury!

Mapa jakości dla Warszawy

Rodzice w Warszawie mają często komfort wyboru szkoły podstawowej. Gdzie jednak można szukać informacji dotyczącej jakości edukacji? W przypadku podstawówek można patrzeć na wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, ale też na jakościową ocenę proponowaną w systemie ewaluacji oświaty. Oba źródła wzajemnie się uzupełniają i pokazują kompleksowy obraz jakości nauczania w każdej szkole. Fundacja SmarterPoland przygotowała mapy podsumowujące informacje dostępne dla Warszawy. Zachęcamy do zapoznania się z mapą wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz z mapą z wynikami ewaluacji szkół. Już niedługo przedstawimy więcej narzędzi umożliwiających zapoznanie się z kompleksową  oceną szkół. Na razie przed wyborem szkoły proponujemy zapoznanie się z wynikami ewaluacji dostępnymi na stronie NPSEO, ale przede wszystkim zachęcamy do wizyty w szkołach!