Zaproszenie na konferencję dot. wyników badania PISA 2015

6 grudnia (wtorek) o godzinie 11.00 czasu środkowo-europejskiego Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosi wyniki kolejnej edycji międzynarodowego badania umiejętności piętnastolatków. PISA (Programme for International Student Assessment) to odbywające się co trzy lata badanie, którego celem jest ocena umiejętności i wiedzy piętnastolatków oraz porównanie tychże w szerszym, międzynarodowym kontekście. W 2015 roku w testach położono nacisk na rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniach brali udział uczennice i uczniowie z 72 krajów.

  • Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat wyników polskich uczniów i uczennic w tegorocznych badaniach z pierwszej ręki
  • Jeśli zależy Państwu na spojrzeniu na nie w szerszym kontekście oraz na wspólnym przedyskutowaniu tego, co mówią one o naszej szkole
  • Jeśli chcecie Państwo dobrze przygotować się do dyskutowania o osiągnięciach polskich uczniów w odniesieniu do reformy edukacji

to zapraszamy do siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie

8 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 do sali Kolumnowej (1 piętro).

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 5 grudnia 2016 r. na adres zow@znp.edu.pl lub kontakt@evidenceinstitute.pl

Do zaproszenia dołączamy program konferencji.

Kompetencje społeczne – dlaczego warto ich uczyć w szkole?

„Uczniowie dzięki nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych są bardziej zmotywowani do nauki, lepiej radzą sobie z porażkami, lepiej internalizują sukcesy. To znaczy, że uczą się nie tylko na porażkach, ale i na sukcesach – wbrew pozorom nie jest to proste. Sprawiają mniej kłopotów w szkołach, potrafią skuteczniej komunikować się z nauczycielem, przez co dostają od niego lepsze wsparcie. To pewne: proces wychowawczy wspiera proces nauczania”

Na blogu FCEDU ukazał się wywiad z Markiem Smulczykiem o potrzebie wdrażania programów w zakresie umiejętności społecznych w szkole. Pełny tekst wywiadu znajduje się tutaj.

Komentarz do listu węgierskich badaczy

Dr Maciej Jakubowski z Evidence Institute „Dr D. Horn i L. Drucker z Węgierskiej Akademii Nauk przeprowadzili niezwykle ważne z polskiego punktu widzenia badania. Pokazują oni silne pozytywne efekty reformy wprowadzającej gimnazja na rynku pracy. (…) Efekty te widoczne są po kilkunastu latach, gdy byli absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych mogą być porównani pod względem szans na zatrudnienie i wysokości wynagrodzeń. Przeciętne różnice w granicach kilku procent na korzyść byłych gimnazjalistów mogą wydawać się niewielkie, ale w długim okresie i w skali kraju oznaczają wzrost zatrudnienia o kilkadziesiąt tysięcy osób. Warto zauważyć, że badanie stosuje zaawansowaną metodę analiz statystycznych (…).

Pełny tekst komentarza dostępny jest tutaj.

List węgierskich badaczy odnośnie cofnięcia reformy edukacji z 1999 r.

Dr. Dániel Horn i Luca Drucker z Centrum Studiów Ekonomicznych i Regionalnych Węgierskiej Akademii Nauk przesłali list komentujący polskie plany odejścia od zmian wprowadzonych przez reformę edukacji z 1999 roku. Wg badaczy ich badania pokazały, że „uczniowie, którzy mieli szansę uczęszczania do gimnazjum, mają średnio 2-3 proc. wyższe prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia i zarabiają o 3-4 proc. więcej niż osoby, które spędziły osiem lat w szkole podstawowej. (…) Żeby unaocznić wagę tych efektów, można policzyć, że  oznacza to wzrost zatrudnienia o 4 do 5 tys. osób w każdym roczniku (…). O ile wyniki te mogą być zaskoczeniem dla krytyków reformy z 1999 r., to nie są one ani trochę zaskakujące dla środowisk akademickich zajmujących się edukacją w różnych krajach. Skandynawskie reformy z lat 60. i 70. pokazały, że opóźnienie selekcji uczniów podniosło mobilność społeczną między kolejnymi generacjami i poprawiło ogólne osiągnięcia absolwentów (…) Takie reformy wprowadziła Polska w 1999 r. Reformy, które powinny być chwalone i które są słusznie oklaskiwane przez międzynarodowe środowiska akademickie.”

Pełny tekst listu dostępny jest tutaj.

Nowe badanie o długofalowych efektach reformy z 1999 roku

Nowy artykuł autorstwa L. Drucker i D. Horn analizuje długofalowe efekty reformy edukacji z 1999 roku. Wyniki badania pokazują wzrost prawdopodobieństwa znalezienia zatrudnienia oraz wyższe dochody u byłych uczniów, którzy skorzystali z reformy, a zostali porównani z uczniami, których reforma nie objęła. Wyniki sugerują, że reforma szczególnie poprawiła pozycję na rynku pracy uczniów mniej zdolnych. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi analizami opublikowanymi w piśmie naukowym Education Economics, które pokazywały korzystny wpływ reformy na kluczowe umiejętności najsłabszych uczniów.

Pięć pytań o polską edukację

Pięć pytań o polską edukację postawił w Sejmie Maciej Jakubowski z Evidence Institute na konferencji zorganizowanej przez klub poselski PSL. Prezentacja przedstawia pięć kluczowych pytań o polską edukację, na które można odpowiedzieć w oparciu o badania i dostępne dane statystyczne. Jednym z wniosków jest to, że gimnazja są mocnym elementem polskiej edukacji. Prezentacja pokazuje, że badania sugerują zupełnie inne kierunki reform niż te proponowane ostatnio przez MEN. Prezentacja jest to pobrania tutaj.

Postęp uczniów między szkołą podstawową a gimnazjum

Nowy artykuł napisany przez Macieja Jakubowskiego z Evidence Institute oraz Artura Pokropka porównuje postępy jakie poczynili uczniowie z różnych krajów między szkołą podstawową (10 lat) a średnią (15 lat). W przypadku Polski porównanie dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i gimnazjum. Badanie wprowadza innowacyjną metodę dającą możliwość oceny precyzji porównań wyników różnych badań międzynarodowych. Artykuł dotyczy umiejętności czytania i opiera się o badania PIRLS oraz PISA. Wyniki pokazują, że polscy uczniowie zyskują więcej niż ich rówieśnicy w innych krajach co z jednej strony świadczy o dobrej pracy gimnazjów a z drugiej o słabości naszego nauczania początkowego. Pełny artykuł można pobrać tutaj.