KOMPETENCJE 2017

Wyniki uczniów którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości 2017” dostępne są po zalogowaniu się.

Proszę wpisać ten sam login i hasło, który był użyty podczas badania.


Szkoły otrzymały swoje raporty z badania, na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji do badania.

CZYM SĄ KOMPETENCJE 2017?

Evidence Institute proponuje ogólnopolskie, cykliczne badanie umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania umiejętności uczniów. „Kompetencje 2017” to badanie oparte na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.

ATUTY BADANIA:

 • porównanie efektów nauczania na przestrzeni lat oraz między szkołami i samorządami;
 • odniesienie wyników do innych krajów;
 • wiarygodność wyników dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi;
 • wygodna forma badania wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe;
 • przystępne raporty w formie elektronicznej, dostępne wkrótce po badaniu;
 • uzupełnienie luki, która powstanie po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących się edukacyjnych projektach badawczych.

Badanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych oceni poziom umiejętności z matematyki w odniesieniu do wszystkich uczniów w kraju. Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostaną wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji sprawdzianu szóstoklasistów CKE, innych badań krajowych oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

Badanie uczniów klas trzecich gimnazjów oceni poziom umiejętności z matematyki oraz przyrody w odniesieniu do wyników PISA – największego badania edukacyjnego na świecie. Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną również przez podstawy programowe, ale też przez międzynarodowy zespół czołowych ekspertów z całego świata tworzących program PISA.

 UWAGA
Aby zalogować się przykładowego testu proszę nacisnąć poniższy przycisk.
Do zalogowania należy użyć jednej z podanych par:

login: test8    +    hasło: test8
login: test9    +    hasło: test9
login: test10   +    hasło: test10
login: test11    +    hasło: test11

Przykładowy test składa się z 3 zadań, które obrazują niektóre typy zadań, z którymi uczeń spotka się w badaniu Kompetencje 2017 .
Proszę zwrócić uwagę na wyświetlanie się obrazków, symboli matematycznych i tekstu, czy są czytelne, czy nie wykraczają poza ekran itp.
Każde z zadań wymaga około 5-6 sekund na wczytanie (lub krócej). Jeśli zadania wczytywałyby się bardzo długo, proszę odświeżyć ekran.

 • Badanie adresowane jest do klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich na poziomie gimnazjów.
 • Badanie obejmuje pomiar umiejętności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych.
 • Badanie opiera się na nowoczesnej i cenowo atrakcyjnej metodzie wypełniania testu online na komputerach szkolnych.
 • Wyniki będą porównywalne z całą populacją uczniów niezależnie od liczby uczniów i szkół biorących udział w badaniu
 • Ważną cechą badania jest wykorzystanie wystandaryzowanych zadań. Umożliwia to pełną porównywalność wyników uczniów, jak również szkół i samorządów oraz porównywalność wyników w kolejnych latach badania.
 • Komputerowa forma badania pozwala na otrzymanie rezultatów w krótkim czasie po zakończeniu badania
 • Sprawdzane w teście wiadomości i umiejętności uczniów odnoszą się do zakresu obowiązujących podstaw programowych i badań PISA.

KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI 2017

CENNIK

Koszt udziału w badaniu Kompetencje 2017 obejmuje opłatę wpisowa, związaną wyłącznie z przygotowaniem badania: opracowaniem narzędzi, wykorzystaniem infrastruktury informatycznej, zapewnieniem obsługi technicznej przed i w trakcie realizacji badania oraz przetworzeniem i opracowaniem wyników

Podmiot Opłata wpisowa
miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 10 000 zł
miasta powyżej 200 tys. mieszkańców 8 000 zł
pozostałe miasta na prawach powiatu 5 000 zł
gminy miejskie 4 000 zł
gminy miejsko-wiejskie 3000 zł
gminy wiejskie 2000 zł
zespół szkół (gimnazjum wraz ze szkołą podstawową) 300 zł
jedna szkoła 200 zł

WARIANTY FINANSOWANIA

1

Koszt badania pokrywany w całości ze środków samorządu:

 • umowa między Fundacją i samorządem;
 • wyniki badania otrzymują: samorząd, szkoły i uczniowie;

możliwość negocjacji wysokości opłaty wpisowej do 30 kwietnia 2017

2

Koszt badania pokrywany w całości ze środków szkoły:

 • umowa między Fundacją i szkołą;
 • wyniki badania otrzymują szkoła i uczniowie;
 • samorząd otrzymuje wyniki, gdy 80% uczniów szkół publicznych (z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych) z jego terenu weźmie udział w badaniu.

7 powodów, dla których warto dołączyć

Dlaczego warto inwestować w badania edukacyjne?

 • Niezbędna informacja – dostarczamy twarde dane o edukacji na użytek szkół, mieszkańców, radnych,  inwestorów, kuratorium, mediów.

 • Zaangażowanie – nasz raport z badania motywuje wszystkie środowiska w gminie do dyskusji nad rozwojem szkół.

 • Najwyższa jakość – badanie prowadzimy w całej Polsce, stosując narzędzia sprawdzone w międzynarodowych i krajowych testach.

 • Efektywność – oferujemy sprawną realizację badania i praktyczny w użyciu raport przy niedużym nakładzie finansowym samorządu.

 • Innowacyjność – testy rozwiązywane na komputerach wprowadzają do szkół najwyższe standardy praktycznego wykorzystania narzędzi cyfrowych.

 • Kierunek: praca – pomagamy w nastawieniu edukacji na kompetencje poszukiwane przez pracodawców.

 • Szybkość i porównywalność – dostarczamy raporty już po 2- 3 tygodniach od zakończenia badania, a dane w kolejnych latach będą w pełni porównywalne.

 • Przeciętna gmina w Polsce w 2015 r. ponad jedną trzecią swojego budżetu przeznaczyła na oświatę (w przeliczeniu na mieszkańca – 1,3 tys. zł)

 • Pracodawcy wśród najczęściej poszukiwanych kompetencji u pracowników wymieniają: umiejętność wyszukiwania, analizy informacji oraz wyciągania wniosków.

 • Na rynku pracy liczą się też umiejętności techniczne, posługiwanie się komputerem, samoorganizacja.

 • Dbałość o wysoki poziom kształcenia to podstawa dla regionów, by przyciągać i tworzyć przedsiębiorstwa oparte na innowacjach.

RAZEM ZMIENIAJMY EDUKACJĘ NA LEPSZE!

Dobre inwestycje zawsze zaczynają się od diagnozy potrzeb.
Diagnoza pozwala określić cele, bez nich nie wiadomo dokąd podążać.
Tylko diagnoza może określić, czy w porównaniu do innych jestem konkurencyjny.
Dzięki diagnozie pokazujemy profesjonalizm, wiarygodność, racjonalność.

Patronat medialny:
Głos nauczycielski

Patronat instytucjonalny:
Związek Gmin Wiejskich RP

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY