Opis testów w badaniu Kompetencje dla przyszłości 2018

Badanie „Kompetencje dla przyszłości 2018” składa się z testów rozumienia czytanego tekstu, matematyki i języka angielskiego dla klas VI i VII szkoły podstawowej i II gimnazjum. Ponadto w klasie III gimnazjum sprawdzana będzie znajomość matematyki i nauk przyrodniczych.

Test z jednego przedmiotu uczeń będzie rozwiązywał w ciągu 35 minut. Zostanie to poprzedzone 10-minutowym modułem wstępnym zapoznającym uczniów ze sposobem rozwiązywania zadań oraz zbierającym dodatkowe informacje, które posłużą do pomiaru istotnych czynników związanych z nauczaniem danego przedmiotu. W klasie III gimnazjum zadane zostaną pytania o aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów.

Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy opis narzędzi mierzących umiejętności objęte badaniem.

Testy dla VI, VII SP i II gimnazjum

Testy dla III klasy gimnazjum