Badanie Kompetencje 2018

Badanie stanowi kontynuację Kompetencji 2017, w których udział wzięło ponad 20 tys. uczniów z kilkuset szkół z całej Polski.
W tym roku znacznie poszerzamy ofertę badania oferując testy online dla 4 poziomów nauczania oraz 4 przedmiotów.

Klasy VI i VII szkół podstawowych oraz klasy II gimnazjum

test pokazujący jak uczniowie i szkoły wypadają na tle populacji wszystkich uczniów i szkół w Polsce. Trzy testy, każdy po 45 minut:

czytanie ze zrozumieniem

matematyka

język
angielski

Dodatkowo, w ramach testów:

Pytania samoopisowe:
stosunek do czytania, kontakt z językiem angielskim poza szkołą, itp.

Klasa III gimnazjum

test zrównany ze skalą badania PISA, umożliwiający porównania międzynarodowe. Dwa testy, każdy po 45 minut:

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

Dodatkowo, w ramach testów:

Pytania samoopisowe:
plany i aspiracje zawodowe, wiedza o rynku pracy, itp.

Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostaną wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji egzaminów CKE, innych badań krajowych i międzynarodowych (w tym programu PISA) oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

Dodatkowo uczniowie będą odpowiadać na krótkie kwestionariusze mierzące czynniki związane z nauką danego przedmiotu lub ich planami zawodowymi na przyszłość.

Raporty i seminarium

Raporty z wynikami każdego ucznia oraz osobne raporty dla szkół i dla samorządów będą dostępne on-line niedługo po realizacji badania (opublikowane 11 czerwca). Raporty będzie można także wydrukować.

Raporty będą składać się między innymi z:

 • ujawnionych niektórych zadań testowych wraz z podanymi wynikami uczniów dla tych zadań oraz komentarzem dydaktycznym;

 • wskazane zostaną mocne i słabe strony szkół i uczniów;

 • główne wyniki badania będą prezentowane na skali decylowej (skala od 1 do 10);

 • ponadto wyniki i szczegółowe porównania dostępne będą także na skali 500/100 i na skali staninowej;

 • porównania wyników do średniej dla Polski i dla miejscowości o podobnej wielkości;

 • oraz wielu innych skal i porównań.

Wyniki szkół i uczniów będą udostępniane tylko bezpośrednio zainteresowanym i organowi prowadzącemu zamawiającemu raport.

Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych szkół i samorządów zorganizowane zostanie seminarium online (webinarium), poświęcone omówieniu wyników badania. Dostęp do tego seminarium jest zawarty w cenie badania.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia seminarium z ekspertami Evidence Institute w miejscu wybranym przez klienta.

Korzyści

 • przygotowanie do przyszłego egzaminu po VIII klasie szkoły podstawowej i do egzaminu gimnazjalnego;

 • uzupełnienie luki, która powstała po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących się edukacyjnych projektach badawczych (np. OBUT, DUMA);

 • poznanie oczekiwań i aspiracji zawodowych gimnazjalistów;

 • zyskanie szerszej wiedzy o wynikach uczniów poprzez połączenie pomiaru wiedzy ze skalami samoopisowymi;

 • nowe narzędzie ewaluacji szkół;

 • możliwość monitorowania zmian w systemie edukacji na przestrzeni kolejnych lat;

 • duża korzyść w porównaniu do testów papierowych- szybkość sprawdzania i przekazywania wyników, ekologiczność, możliwość obycia się uczniów z sytuacją testowania na komputerze;

 • dostęp do seminarium online ułatwiającego interpretację wyników i dającego możliwość zadania pytań.

Organizacja

Do badania wymagany jest jedynie dostęp do Internetu przez aktualną przeglądarkę (np. aktualne wersje Internet Explorer, Chrome, Firefox). Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

 • Do 30 kwietnia: zgłoszenie deklaracji udziału szkoły w badaniu, wskazanie osoby kontaktowej (koordynatora) oraz uzyskanie anonimowych numerów indentyfikacyjnych i haseł.
 • Nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych uczniów!
 • Zachęcenie szkół do udziału w badaniu leży po stronie organu prowadzącego. Im więcej szkół i uczniów weźmie udział w badaniu, tym wartościowsze dla samorządu będą dane w nim zebrane.
 • W dniach 10-29 maja 2018 przeprowadzenie badania za pomocą komputerów z dostępem do Internetu. Na każdy test zostaną przeznaczone dwa dni.
 • Czas trwania badania dla jednej grupy uczniów wyniesie 45 minut na każdy przedmiot (10 minut kwestionariusz oraz 35 minut test przedmiotowy).
 • Indywidualne raporty uczniów, szkół oraz samorządów będą udostępnione online 11 czerwca.
 • Dostęp do seminarium online.
 • Seminarium „na życzenie” u klienta poświęcone szczegółowemu omówieniu i analizie wyników przez ekspertów Evidence Institute. Organizacja seminariów przewidziana jest na wrzesień 2018 roku.

Harmonogram

3 kwietnia

początek rejestracji

30 kwietnia

zakończenie rejestracji

10-29 maja

okienko testowe (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie)

11 czerwca

przekazanie wyników szkół i uczniów

wrzesień

seminarium „na życzenie” poświęcone omówieniu wyników (oddzielnie płatne)

Koszty

Cena dla samorządów

Cena dla szkół

UWAGA! Opłata nie dotyczy szkół, które rejestrują się w ramach dostępu wykupionego przez organ prowadzący.

Szkoły, do których uczęszcza poniżej 100 uczniów

150

Pozostałe
placówki

200

cena promocyjna dla zespołów szkół (SP + gimnazjum)

300

Podane ceny są cenami netto, cena brutto zawiera 23% VAT.

Faktura jest wystawiana po dostarczeniu wyników (11 czerwca). Termin jej płatności to 14 dni.

Rejestracja szkół do badania odbywa się tutaj: https://www.diagnoza.edu.pl/rejestracja-szkoly

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

Patroni

Patronat instytucjonalny

Patronat medialny