CO ROBIMY

KOMPETENCJE 2017

To ogólnopolskie, cykliczne badanie umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów. Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania umiejętności uczniów. „Kompetencje 2017” to badanie oparte na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.

RANKING SAMORZĄDÓW

Celem rankingu jest wskazanie samorządów czy miejsc w Polsce, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjalne i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania.

RAPORT 2015 I TIMSS

TIMSS, czyli Trends in International Mathematics and Science Study – to międzynarodowe badanie porównawcze uczniów w wieku 9-10 lat oraz 13-14 lat w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych, Odbywa się co cztery lata od 1995 roku. Polska po raz pierwszy wzięła udział w 2011 roku.

PISA, czyli Programme for International Student Assessment – to obecnie największe na świecie badanie umiejętności uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia. Projekt organizowany jest co trzy lata pod nadzorem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polska brała dotąd udział w każdej z sześciu edycji tego badania.