Ranking 2014 – miasta poniżej 20 tys. mieszkańców2017-04-06T12:52:36+00:00

RANKING DLA MIAST PONIŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Tabela zawiera wyniki rankingu dla mniejszych gmin z całego kraju wraz z pozycjami rankingowymi dla składowych, czyli miar Dobrego Startu, Nierówności i Postępu. Wyniki posortowane są wg pozycji w ogólnym rankingu. W tabeli zawarto także dane, które uwzględniono przy ocenie dostępności i jakości nauczania tak, aby porównywać gminy o podobnych warunkach. Są to średnie wskaźniki GUS z lat 2011-2013 dotyczące liczby ludności ogółem, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

[wpdatatable id=8]