Znajdź swoją gminę

Poniższa przeglądarka umożliwia zapoznanie się z wynikami rankingu i jego składowymi dla poszczególnych gmin. W okienku z nazwą gminy należy wpisać nazwę lub wybrać z rozwijanego menu. Wykres pokazuje miejsce w rankingu składającym się z trzech miar: Dobrego Startu, Nierówności oraz Postępu. Wykres ukazuje także miejsce rankingowe gminy w każdej z tych miar. Opis rankingu, metodologii i jego składowych można znaleźć, klikając na odpowiednią zakładkę na tej stronie.
Im wyższy słupek tym wyższe miejsce w rankingu. Gminy można porównywać w obrębie całego kraju lub wybranego województwa czy powiatu. Gminy można porównywać w danej kategorii wielkości (poniżej 20 tys. mieszkańców, między 20 a 100 tys., 100 tys. lub więcej). Można także wybrać porównanie tylko w grupie gmin mniej zamożnych. Są to gminy w których dochody w przeliczeniu na mieszkańca są poniżej średniej a stopa bezrobocia wyższa niż przeciętna w danej kategorii wielkości gmin.

W nazwie gmin zaznaczono jej typ: 1 oznacza gminę miejską, 2 gminę wiejską, 3 gminę miejsko-wiejską. W ten sposób można rozróżnić gminy o tej samej nazwie.

Aplikacja zrealizowana we współpracy z Fundacją Naukową SmarterPoland.pl.