ZESPÓŁ 2017-12-09T15:01:58+00:00

NASZ ZESPÓŁ

Jerzy Wiśniewski

Prezes zarządu Fundacji Evidence Institute

Nauczyciel matematyki, urzędnik i ekspert.

W 1990 rozpoczął pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Kierował Departamentem Współpracy Międzynarodowej rozwijając współpracę z instytucjami europejskimi oraz OECD. Przygotował uruchomienie w Polsce programów badawczych IALS, PISA, TALIS, PIAAC. Był dyrektorem generalnym Ministerstwa w 1998 roku, gdy była wprowadzana w życie systemowa reforma systemu edukacji. Jako dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Strukturalnych koordynował przygotowanie programów operacyjnych finansowanych przez UE.

Jako ekspert i konsultant współpracował z Bankiem Światowym, UNESCO, OECD, European Training Foundation, Europejskim Centrum ds. Kształcenia Zawodwego Cedefop, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Zasiadał w Komitecie Edukacji OECD i Radzie Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych OECD (CERI). Był członkiem Grupy doradców wysokiego szczebla Komisji Europejskiej ds. kompetencji (EC High Level Group of Experts on Literacy) oraz Komitetu Selekcyjnego Nagrody WISE w dziedzinie edukacji. Jest wiceprzewodniczącym Rady European Institute for Education and Social Policy. Zasiada w Radzie Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz w Radzie Fundacji Robinson Crusoe.

Jest wiceprzewodniczącym Rady European Institute for Education and Social Policy. Zasiada w Radzie Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz w Radzie Fundacji Robinson Crusoe.

dr Maciej Jakubowski

Założyciel i dyrektor ds. naukowych

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

Magda Kędziora

Członek Zarządu 

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Samodzielnie kreowała oraz koordynowała wydarzenia z zakresu wizerunku zewnętrznego i biznesowych relacji z otoczeniem społecznym w różnych projektach edukacyjnych i społecznych. Pomaga tam, gdzie sytuacje problemowe wymagają cierpliwości, konsekwencji i pracy w trudnych warunkach. Przez życie wiedzie ją ciekawość nowych zjawisk na pograniczu sztuki, nauki i religii.

Marek Muszyński

Specjalista ds. badań naukowych

Absolwent psychologii na UJ, obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w kilku projektach badawczych dotyczących dwujęzyczności i kontroli poznawczej realizowanych w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie specjalista ds. badań i analiz w Zakładzie Pomiaru Edukacyjnego Instytutu Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w metodologii ankiet i kwestionariuszy oraz ilościowej analizie danych, i pomiarze edukacyjnym.

Piotr Walicki

Specjalista ds. badań naukowych

Pedagog, badacz i popularyzator metod naukowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenia zbierał pracując przez wiele lat w polskim zespole badań PISA. Pracując w Instytucie Badań Edukacyjnych był współautorem pięcioletniego, ogólnopolskiego badania Laboratorium Myślenia – diagnozy nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Zebrał też dużo doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie miłośnik squasha poruszający się po mieście hulajnogą i rowerem.

Bartosz Kondratek

Ekspert

Specjalizuje się psychometrii oraz statystycznej analizie danych edukacyjnych. Obecnie pracuje jako główny specjalista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz asystent w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jest także doktorantem na Wydziale Metodologii Badań, Pomiaru i Analizy Uniwersytetu w Twente. Brał udział w szeregu badań edukacyjnych, które obejmowały między innymi tematykę zrównywania wyników egzaminów, pilotaży nowej formuły egzaminów zewnętrznych, badania efektu egzaminatora czy kontekstowych badań uwarunkowań umiejętności uczniów. Jego zaangażowanie w projektach badawczych obejmuje wsparcie statystyczne na wszystkich etapach badania, od projektowania schematu zbierania danych czy doboru próby aż po analizę statystyczną zebranych danych i upowszechnianie wyników badań.

Jego głównym obszarem zainteresowań są modele IRT, z ich zastosowaniem przy konstrukcji testów, analizie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych, zrównywaniu wyników, adaptatywnym testowaniu komputerowym czy generowaniu wartości możliwych na cele wtórych analiz kontekstowych. Rozwija oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie analiz IRT. Jest autorem i współautorem wielu naukowych artykułów, rozdziałów książek oraz raportów z badań. Z wykształcenia jest magistrem psychologii. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z psychometrii, statystyki i metodologii badań.

STALI WSPÓŁPRACOWNICY

Aleksandra Jasińska-Maciążek

Specjalista ds. badań naukowych 

Pedagog, ekspert z zakresu badań społecznych i analizy danych ilościowych. Asystent na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w zespole badawczym zajmującym się rozwojem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w Polsce. Pracę naukową łączyła z działalnością upowszechniającą rezultaty projektu, prowadząc liczne szkolenia dla przedstawicieli systemu edukacji. Pracowała także w projektach międzynarodowych: TEDS-M i RESL.eu oraz podłużnym „Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, tworząc m.in. narzędzia do pomiaru osiągnięć szkolnych zgodnie z nowoczesną metodologią konstrukcji testów. Jest autorką i współautorką kilkunastu książek i artykułów naukowych. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to: pomiar dydaktyczny, ewaluacja instytucji edukacyjnych, modelowanie statystyczne. Z zamiłowania grotołaz.

prof. Krzysztof Konarzewski

Ekspert

Profesor pedagogiki, ekspert oświatowy, wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, autor i redaktor licznych publikacji, m.in. podręcznika akademickiego Sztuka nauczania oraz podręcznika metodologii Jak uprawiać badania oświatowe.

Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, krajowy koordynator międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych TIMSS i PIRLS, były kierownik programu monitorowania reformy systemu oświaty i projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w Instytucie Spraw Publicznych (1999–2005), były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009–2010). Interesuje się m.in. reformami systemem polskiej oświaty oraz teorią pomiaru osiągnięć szkolnych.

dr Jacek Stańdo

Ekspert

Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej. Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”. Wyróżniony tytułem „Kreator Innowacji” i licznymi nagrodami rektora PŁ za osiągnięcia organizacyjne  i dydaktyczne. Autor lub współautor wielu podręczników szkolnych z matematyki i publikacji naukowych. Recenzent podręczników szkolnych z matematyki i informatyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2008 roku powołany przez MEN na wiceprzewodniczącego „Kapituły do spraw Profesorów Oświaty”.